Szolgáltatásaink

MUNKAVÉDELEM

 1. Munkavédelmi megelőző tanácsadás, helyzetfelmérés, audit tervezési szakaszban, technológia telepítését megelőzően munkavédelmi szempontú audit, meglévő dokumentációk áttekintésével, helyszíni bejárással
 2. Kockázatértékelések elkészítése, karbantartása, megelőző intézkedések meghatározása, javaslattétel
  a. Munkabiztonsági kockázatértékelés
  b. Biológiai kockázatbecslés
  c. Kémiai kockázatértékelés (beleértve azbeszt expozíció
  d. Optikai sugárzás kockázatértékelés
  Indokolt esetben ismételt/soron kívüli kockázatértékelés, pl. technológia megváltozása, baleset, foglalkozási megbetegedés előfordulása esetén (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény – továbbiakban: Mvt. - definiálja az „indokolt” esetet)
 3. Munkaeszközök, technológiák
  3.1. Mvt. szerinti veszélyes gépek, berendezések, munkaeszközök, technológiák munkavédelmi szempontú (felül)vizsgálatának szervezése, előkészítése; vizsgálat, munkavédelmi üzembe helyezése erre feljogosított vállalkozó bevonásával
  3.2. Mvt. szerinti nem veszélyes gépek, berendezések, munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálata (használatba vétel) időszakos ellenőrző felülvizsgálatának szervezése, előkészítése;
  felülvizsgálata külső, erre feljogosított vállalkozó bevonásával
 4. Munkahigiénés vizsgálatok (munkahelyi zajmérés, levegőszennyezettségi vizsgálatok, rezgés mérés, megvilágítás mérés) szervezése, előkészítése, a vizsgálatot adott feladatra akkreditált szervezetek bevonásával
 5. Szükséges egyéni védőeszközök jogszabályoknak megfelelő meghatározása
  a. egyéni védőeszköz juttatás rendjének (feladat, felelősség, folyamatszabályozás) meghatározása, szabályzat készítése
  b. tisztálkodószerek és védőital juttatására szabályzat készítése
 6. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjéről szóló szabályozás készítése, aktualizálása
 7. Munkavédelmi oktatás, képzés megvalósítása, valamint munkavédelmi oktatási tematika készítése.
 8. Munka- és úti balesetek kivizsgálása, munkáltatói döntés előkészítése, vizsgálati anyag összeállítása, javaslatok készítése a megelőzésre
 9. Munkavédelmi nyilvántartások forma kidolgozásmunkabalesetek
 10. Mentési és riasztási terv készítése
 11. Munkavédelmi szemlék megtartása
 12. Munkavédelmi szabályzat készítés, karbantartás, fejlesztés
 13. Adatszolgáltatások, bejelentések
 14. Megelőzési stratégia
 15. Hatósági eljárásokban munkáltató képviselete, támogatása
 16. Munka tudatosság fejlesztési programok kidolgozása

 

KÖRNYEZETVÉDELEM

 • Környezetvédelmi helyzetfelmérés, audit
 • Környezetvédelmi engedélyezések előkészítése
 • Környezetvédelmi megelőző tanácsadás, helyzetfelmérés, audit
 • Környezetvédelmi állapotfelmérés (meglévő dokumentációk áttekintésével)
 • Környezetvédelmi szemlék megtartása
 • Környezetvédelmi nyilvántartások formakidolgozás, nyilvántartás
 • Környezetvédelmi bejelentések, adatszolgáltatások
 • Környezetvédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása
 • Környezetvédelmi tudatosság fejlesztési programok kidolgozása

 

TŰZVÉDELEM

 • Tűzvédelmi helyzetfelmérés, audit
 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása
 • Tűzvédelmi műszaki megoldások (pl. tűzoltó készülékek, tűzgátló nyílászárók, biztonsági világítás, stb.) üzemeltetői ellenőrzése, ellenőrzés tapasztalatainak rögzítése tűzvédelmi üzemeltetési naplóban, intézkedés kezdeményezése
 • Tűzvédelmi műszaki megoldások (tűzoltó-készülékek, tüzivíz rendszerek, tűzgátló ajtók, stb.) jogosult személy általi felülvizsgálatának, karbantartásának szervezése
 • Évenkénti, soron kívüli tűzvédelmi oktatás megtartása, oktatási tematika elkészítése
 • Tűzvédelmi szemle
 • Tűzvédelmi tudatosság fejlesztési programok kidolgozása

 

HACCP

Vállalkozások speciális tevékenységére szabottan tanácsadás a tervezési szakasztól az előírásszerű működés folyamatos fenntartásáig.

Szakterületek:

 • vendéglátás
 • közétkeztetést végző konyhák
 • élelmiszeripari üzemek, műhelyek
 • élelmiszer kereskedelem
 • élelmiszerjogi, élelmiszerbiztonsági, élelmiszer-higiénés, minőségbiztosítási tréningek tartása

Tervezési szakaszban:

 • Konzultáció helyiségek kialakításához, berendezések elhelyezéséhez, tanácsok a technológia megtervezéséhez
 • Építésügyi tervdokumentációhoz technológiai/konyhatechnológiai tervfejezet elkészítése

Engedélyeztetési szakaszban:

 • Eljárások folyamatáról tájékoztatás, közreműködés a dokumentációk elkészítésében, igény esetén személyes ügyintézés a hatóságoknál.

A működés megkezdéséhez:
Kifejezetten az Ön vállalkozásában alkalmazandó élelmiszerbiztonsági és –higiénés tanácsok és szakanyagok elkészítése:

 • Jó Higiéniai Gyakorlat bevezetése
 • HACCP dokumentáció készítése és oktatás, igazolással
 • Jelölési, nyomonkövetési rendszerének kidolgozása

Már működő létesítményének

 • „próbaellenőrzése” és célzott szaktanács a hibák kijavításához
 • HACCP rendszerének felülvizsgálata, aktualizálása, oktatás
 • felkészítése a „Minősítés”-re, amelyet a NÉBIH 2015 novemberében a közétkeztető konyhákon megkezdett és tervezett annak kiterjesztése a vendéglátó létesítményekre is.

Rendszeres személyes felügyeletet, eseti telefonos konzultáció biztosítása, jogszabályváltozás esetén értesítést és tanácsokat annak gyakorlati alkalmazásáról.

 

LEGIONELLÓZIS kockázatértékelés népegészségügyi- és munkaegészségügyi szempontú

 • kockázatbecslés, jellemzés, monitoring
 • dokumentáció összeállítás
 • oktatás, képzés
 • biológiai kockázatértékelés

 

Immunicorp

Elérhetőségek
+36 30 853 0661
info@immunicorp.hu

Biztonságra vágyik? Megtalálta! Egy kézben tartjuk cége problémás ügyeit. Segítünk a bajban is. Komplex, átfogó szolgáltatást nyújtunk az alábbi területeken: • jogi szolgáltatás • könyvelői és számviteli szolgáltatás • munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás • pályázatkészítés • üzemorvosi szolgáltatás . Amit garantálunk: naprakész tudás, segítőkész hozzáállás, korrekt ügyintézés, problémamegoldó, becsületes, őszinte szemlélet. Az Immunicorp csoport tagjai közel azonos értékeket valló, emberközpontú szakemberek, akik szaktudásukkal személyre szabott szolgáltatást nyújtanak ügyfeleiknek.